„Să rămânem şi mai trainic în Domnul şi uniţi între noi. Să evanghelizăm liberi...

"Păziţi-vă pe voi înşivă, ca să nu pierdeţi ceea ce aţi lucrat, ci să primiţi plată deplină. Oricine se abate şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos nu are pe Dumnezeu; cel ce rămâne...

„Nici una din aceste ipoteze nu sunt în contradicţie cu învăţăturile bisericilor membre” –...

Analizând reacţiile la proiectele de documente pentru "Sfântul şi Marele Sinod", putem observa că majoritatea dintre ele se axează pe critica ideilor şi exprimărilor conţinute acolo, în special în ce priveşte documentul "Relaţiile Bisericii...

Enciclica patriarhală şi sinodală a Patriarhiei Ecumenice din 1920

Către Bisericile lui Hristos de pretutindeni Iubiţi-vă unul pre altul cu deadinsul (I Petru 1, 22) Biserica noastră consideră că apropierea dintre diferite Biserici creştine şi frăţietatea dintre ele nu sunt excluse de diferenţele dogmatice care există...

Articole populare