Sf. sf. mc. Iosif (Petrovîh) al Petrogradului despre recunoașterea tainelor la serghianiști și renovaționiști

0
986

Răspunsul Sf. sf. mc. Iosif (Petrovîh) al Petrogradului la întrebările preotului Nicolae (Prozorov)

Înalt Preasfinția Voastră,

Înaltpreasfințite și dragul nostru Sfințit!

Cu binecuvîntarea Înaltpreasfințitului Vladîca Dimitrie îndrăznesc să vă rog să ne dați un răspuns la întrebările adresate de păstorii din eparhia Penzei din parohiile ce s-au alipit la noi. Aceste răspunsuri vor fi pentru noi ca o îndrumare și pentru viitor:

1) Parohiile ortodoxe sunt în prezent încercuite fie de jiviști[1] și renovaționiști[2], fie de serghianiști[3]. Dar populația parohiilor învecinate are legături familiale comune și, prin urmare, aduc adesea în bisericile ortodoxe copii botezați de renovaționiști și serghianiști. Ar trebui unși cu Sfîntul Mir, și ce e de făcut cu cei botezați de serghianiști?

Răspuns: Ai renovaționiștilor – da, de uns cu Sf. Mir, dar ai ”serghianiștilor” – încă nu! Căci ei – ”serghianiștii”, dintr-o încurcătură, se află încă în stadiul de derulare a rezolvării acestei chestiuni.

2) Acum trei luni în urmă, de mitr. Chiril[4] al Penzei a fost hirotonit[5] un oarecare psalt Panov în preoție, în aceeași parohie unde a fost psalt. Acum și parohia, și el se gîndește să treacă la noi. Cum să procedăm cu Panov? În ce mod să-l primim?

Enoriașii mai rîvnitori nu vor să-i recunoască hirotonia lui. Clerul nostru de acolo este neliniștit și ne întreabă pe noi. Întrebarea e serioasă, de aceea și ne adresăm Înaltpreasfinției Voastre pentru lămuriri.

Răspuns: Cel ce se alătură trebuie primit după bine-cunoscuta mărturisire a adevărului. Pentru liniștirea „rîvnitorilor” se poate recomanda preotului să primească sub ascultare o oarecare epitimie – sub forma abținerii temporare de la slujire preoțească (2-3 săptămîni și pînă la o lună).

În privința hirotoniei, trebuie de ghidat după practica stabilită în timpul Patriarhului de primire a celor preoțiți de renovaționiști: cei ce au primit preoția de la arhiereii de învățătură mai veche (dar au căzut în renovaționism) au fost acceptați prin pocăință și epitimie (de genul celei menționate mai sus). Aceeași procedură a fost permisă la acceptarea celor care au primit preoția chiar și de la arhiereii cei noi ce au fost hirotoniți de către cei vechi și fără încălcarea canoanelor bisericești (necăsătoriți ș.a.m.d.). Numai cei care au primit preoția de la episcopi căsătoriți și cu încălcarea canoanelor bisericești au fost cu desăvîrșire respinși și considerați nehirotoniți.

3) Căsătoriile civile, adică curvia deschisă și spurcata blasfemie, se întărește în provincie. Preoții cer binecuvîntarea să priveze de înmormîntarea creștină persoanele care au fost în aceste păcate și au murit, fără a se curăți pe sine prin pocăință. Sau totuși să fie prohodiți acasă, iar nu în biserici? Iată măsurile de combatere a dezmățului, propuse de păstori.

Dar Dvs, dragă Vladîca, cum vedeți?

Răspuns: Așa este, dar în cazuri aparte este posibil un anumit pogorămînt. De exemplu, cineva din cei necununați tot timpul era conștient de păcatul său și n-a reușit să-l îndrepte sau n-a putut. Pe aceștia, deși acasă, de dragul micșorării durerii rudelor, este cuviincioasă prohodirea. Înmormîntarea hulitorilor vădiți și înrăiți ar fi o ispită. Lăsați-i să fie îngropați ca cei nelegiuiți. La fel și pe cei care, din răutate și alienare față de Sfînta Biserică, nu erau cununați, fără nici o conștiință a păcătoșeniei vieții lor.

Las aici spațiu pentru răspuns, pentru a nu vă îngreuna cu scriere inutilă. În toate celelalte la noi e pace și bunăstare. Ne lipsește doar Sfinția Voastră, oare vă vom mai vedea? (Slabă nădejde. Vă aștept aici)

Domnul Dumnezeu să Vă păzească și să Vă întărească. Că doar ne îngrijorăm pentru Dvs (și nu Vă e ușor, cel mai probabil?). Vă cer rugăciunile și binecuvîntarea arhierească.

Al Dvs supus și loial ascultător, păcătosul iereu Nicolai Prozorov

Dragă părinte! Salutare și binecuvîntare. Și mulțumesc pentru ajutor Vladîcăi. Să aveți grijă de el!

9/22 februarie 1929

Sursa: „Возвращение”. №1(9). 1996. Санкт-Петербург apud eshatologia.org

Traducere: Lumea-Ortodoxa.ro


[1] Jiviști – în rusă ”jivțî”/”живцы”, adepții ”bisericii vii”, organizație ecleziastică subordonată statului sovietic

[2] Renovaționiști – în rusă ”obnovlențî”/”обновленцы”, adepții mișcării renovaționiste

[3] Serghianiști – adepții și urmașii lui Serghie Stragorodski

[4] Chiril Sokolov – în lume Victor Sokolov, episcop de Penza (24.08.1928 – 21.11.1933).  Ierarh al BORu în mai multe eparhii. A fost arestat în repetate rînduri de administrația bolșevică. A fost tranșant față de renovaționiști, considerîndu-i eretici și nerecunoscînd botezul săvîrșit de aceștia, motiv pentru care ”reboteza” pe cei veniți de la renovaționiști. Se pare că a fost ezitant la început în atitudinea față de mitropolitul Serghie Stragorodoski cu a sa faimoasă declarație pro-sovietică (16/29 iulie 1927) și adepții acestuia, dar după anul 1929 și-a schimbat atitudinea față de declarația lui Serghie Stragorodski, motiv pentru care a fost rearestat în 17 ianuarie 1931 și deținut pînă în momentul executării sale prin împușcare la 31 august 1937.

[5] Se pare că momentul hirotoniei psaltului Panov de către episcopul Chiril al Penzei, săvîrșită undeva prin noiembrie-decembrie 1928, a survenit în urma compromisului făcut cu serghianiștii de către episcopul Chiril al Penzei. De aici se și pune problema recunoașterii hirotoniei lui Panov de către cei ce erau îngrădiți față de serghianiști, odată ce acesta a fost hirotonit cînd episcopul locului s-a compromis prin acceptarea comuniunii cu serghianiștii și a declarației lui Serghie Stragorodski.

Print Friendly, PDF & Email

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here