Epistola Patr. Diodor al Ierusalimului (†2000) despre retragerea Patriarhiei Ierusalimului din toate activitățile ecumeniste

0
1118

Epistolă către Primații Bisericilor autocefale Ordodoxe locale

Vă aducem la cunoștință despre faptul că la a 65-a (09.05.1989) ședință a Sfințitului și Sfântului nostru Sinod am analizat în amănunte problema continuării participării Sfintei noastre Biserici de Ierusalim în dialogul teologic cu anglicanii și eterodocșii îndeobște, care se desfășoară la momentul de față.

Analizând în profunzime problemele ce preocupă Mama Bisericilor, pricinuite de ședințele teologice pe care le-am reluat cu eterodocșii și de contactele cu dânșii, am ajuns la concluzia că aceste dialoguri teologice au o influență negativă asupra turmei păstorite de noi, după cum s-a văzut din acțiunile propagandiste întreprinse de eterodocși. Cei din urmă folosesc dialogurile teologice pentru răzvrătirea celor păstoriți de noi, cu scopul de a atrage credincioșii ortodocși în rândurile lor. Foarte des ei le arată (ceștinilor) fotografiile pe care ierarhii ortodocși și preoții se roagă împreună cu eterodocșii, și le spun: „Iată, s-a înfăptuit unirea noastră cu Biserica Ortodoxă, haideți să ne rugăm împreună în lăcașurile noastre”. Astfel ei pricinuiesc sminteli în mijlocul turmei noastre. Mai mult ca atât, eterodocșii în școlile lor îi impun pe copiii ortodocși să primească așa numita „prima împărtășanie”, nesocotind acel fapt că în Biserica noastră Ortodoxă, fiecare membru al ei se împărtășește cu Preacuratele Taine imediat după intrarea sa în Biserică, prin taina Sfântului Botez și a Sfintei Mirungeri.

Astfel, luând în considerație chemările aduse de nenumărate ori, atât unor eterodocși în parte, cât și tuturor participanților la dialoguri, să fie oprit prozelitismul, precum și fierbințile noastre proteste, care totuși nu au adus nici un rezultat pozitiv, am socotit de datoria noastră să oprim dialogul cu toți eterodocșii în general, adică cu romano-catolicii, anglicanii, anticalcedonienii, vechii-catolici, luteranii și reformiștii, cu scopul de a proteja turma păstorită de noi.

Drept temei pentru săvârșirea acestui pas a servit întâi de toate credința necondiționată a întregii noastre Biserici în faptul că Ea conține Adevărul întreg, fiind Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică și păzitoare fidelă a dogmelor dumnezeiești a credinței noastre neîntinate și a Sfintei Predanii, ce are drept Cap pe Domnul nostru Iisus Hristos (Efes. 1, 22).

Din acest motiv, fiind încrezută în corectitudinea căii sale și a misiunii mântuitoare Apostolice pe pământ, Biserica noastră Ortodoxă nu are nevoie de convorbiri telogice cu eterodocșii, care pot și singuri să afle credința noastră Ortodoxă și, dacă vor dori, să o trăiască.

Pentru Biserica noastră Ortodoxă din Ierusalim, continuarea oricărui dialog teologic cu eterodocșii va aduce daună din motiv că ei, pe lângă toate, folosesc dialogurile teologice pentru a întreprinde toate cele descrise mai sus – prozelitism și alte acțiuni inacceptabile îndreptate împotriva Bisericii noastre Ortodoxe.

Astfel, aducem la cunoștință dragostei voastre Frățești și Sfântului vostru Sinod, Preasfintei Voastre Biserici, hotărârea luată de consiliul nostru sinodal de a întrerupe dialogul cu toți eterodocșii, cerând de la Domnul mulți ani, sănătate și mântuire Fericirilor voastre și ne aflăm sărutându-vă cu multă dragoste.

Sfântul Oraș Ierusalim, anul 1989, a 13-a zi a lunii iulie.

Cu dragoste întru Hristos către Fericirea Voastră, fratele vostru

Diodor I, Patriarhul Ierusalimului

Sursa: Журнал Москва, 1995. февраль. С. 204-205 apud antimodern.ru

Traducere: lumea-ortodoxa.ro

Print Friendly, PDF & Email

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here