Bibliotecă

!!! Ajutați-ne să îmbogățim biblioteca! Tezaurul Ortodoxiei trebuie să-l împărtășim gratuit precum ni l-a lăsat Sfinții Părinți!!!
Trimiteți-ne cele mai relevante lucrări la adresa
[email protected]

Descarcă:

Română

Mineie
Septembrie: 1780, 1929, 1986
Octombrie: 1929
Noiembrie: 1779, 1927
Decembrie: 1927, 1991
Ianuarie: 1926
Februarie: 1779, 1893, 1929
Martie: 1930
Aprilie: 1929
Mai: 1928
Iunie: 1780, 1927
Iulie: 1780, 1928
August: 1929

Sfîntul sfințit mucenic Antim Ivireanul, mitropolitul UngroVlahiei, 1640-1716
Predici, 1915
Sfaturi creștino-politice către Ștefan Cantacuzino, domnitorul Țării Românești, 1715

Sfîntul Fotie cel Mare, patriarhul Constantinopolului (858-867, 877-886 d.Hr., +893 d.Hr.)
Învățăturile împăratului Vasile I Macedoneanul către fiul său Leon cel Înțelept, ~870-886

Sfîntul Grigorie (Miculescu) Dascălul, mitropolitul UngroVlahiei (1765-1834)
Sfătuire foarte frumoasă despre spovedanie, 2007

Ivan Andreev, păr. Serafim Rose
Sfinții (anti-serghianiști) ai catacombelor Rusiei, 1982

Arhimandrit Rafail Karelin
Îndrumar iconografic, vol. I, 2007

Congresul ”panortodox”/tîlhăresc din Constantinopol, 1923
Stenogramele ședințelor

Protodiacon Ioan Munteanu
Calendarul bisericesc, memoria și simbolul Ortodoxiei, 2009

Publicațiile Frăției Ortodoxe Sfîntul Ierarh Ignatie Briancianinov
Întreruperea comuniunii cu ereticii și Canonul 15 (I-II Constantinopol). A5, 2017
Despre Împărăția Ortodoxă. Partea I-a, 2018


Tîlcuiri la Sfintele Scripturi

Evanghelia după Matei: Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Teofilact al Bulgariei (ru)

Evanghelia după Marcu: Sf. Teofilact al Bulgariei (ru)

Evanghelia după Luca: Sf. Teofilact al Bulgariei (ru), Eutimie Zigabenul

Evanghelia după Ioan: Sf. Ioan Gură de Aur (djvu), Sf. Chiril al Alexandriei, Sf. Teofilact al Bulgariei (ru)

Faptele Apostolilor: Sf. Teofilact al Bulgariei, Sf. Ioan Gură de Aur

Epistola către Romani: Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Teofilact al Bulgariei

Epistolele către Corinteni I și II: Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Teofilact al Bulgariei

Epistola către Galateni: Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Teofilact al Bulgariei

Epistola către Efeseni: Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Teofilact al Bulgariei

Epistola către Filipeni: Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Teofilact al Bulgariei

Epistola către Coloseni: Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Teofilact al Bulgariei

Epistolele către Tesaloniceni I și II: Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Teofilact al Bulgariei

Epistolele către Timotei I și II: Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Teofilact al Bulgariei

Epistola către Tit: Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Teofilact al Bulgariei

Epistola către Filimon: Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Teofilact al Bulgariei

Epistola către Evrei: Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Teofilact al Bulgariei

Epistola Sobornicească a Sf. Ap. Iacov: Sf. Teofilact al Bulgariei

Epistolele Sobornicești I și II ale Sf. Ap. Petru: Sf. Teofilact al Bulgariei

Epistolele Sobornicești I, II și III ale Sf. Ap. Ioan: Sf. Teofilact al Bulgariei

Epistola Sobornicească a Sf. Ap. Iuda, fratele Domnului: Sf. Teofilact al Bulgariei

Apocalipsa Sf. Ap. Ioan:

 


Rusă

Архиепископ Аверкий (Таушев), 1906-1976
Cовременность в свете Слова Божия
Церковь перед лицом отступления

Aрхиепископ Феофан (Быстрoв) Полтавский, 1873-1940
О догмате Искупления

Леонид Александрович Успенский, 1902-1987
Богословие иконы православной церкви, 1997

Публикации Православного Братства им. свт. Игнатия Брянчанинова
Прекращение поминания еретиков и 15-ое правило Двукратного Собора 861 г., A5, 2017


Engleză

Archbishop Serafim Sobolev
Concerning the new and old calendars

Works of the St. Ignaty Brianchaninov Orthodox Brotherhood
Breaking communion with heretics and the 15th canon (I-II Constantinople), A5, 2017

Print Friendly, PDF & Email