Înălțarea Sfintei Cruci

0
1059

Troparul autentic al Sfintei Cruci:
“Mîntuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvîntează moştenirea Ta, biruinţă binecredincioşilor împăraţi asupra celor potrivnici dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.”

Troparul serghianist (eretic) al Sfintei Cruci:
”Mîntuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte. Şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.”

Troparul Sfintei Cruci, de rînd cu toată rînduiala slujbei Înălțării Sfintei Cruci, a fost scris în sec. VIII de Sf. Ier. Cosma al Maiumei, fratele adoptiv al Sf. Cuv. Ioan Damaschin, într-o perioadă în care împărații Imperiului Roman de Răsărit (Bizantin) erau iconoclaști, adică eretici. Cu toate acestea, vreme de secole nimeni nu a îndrăznit să schimbe rînduiala slujbei sau troparul predanisit de Sfinții Părinți.

Iată, pe scurt, ce ne învață Sf. Ier. Ioan (Maximovici) de Shanghai și San Francisco (1896-1966 d.Hr.) la cîteva decenii după asasinarea ultimului împărat binecredincios, Țarul Nicolae al II-lea (+1918 d.Hr.):
”…Biserica Ortodoxă, urmînd îndrumarea Sfîntului Apostol Pavel, se roagă pentru împăraţi, chiar şi pentru cei păgîni, întrucît ei sunt apărătorii ordinii, iar nu prigonitorii credinţei, şi a înălţat mereu rugăciuni către Dumnezeu pentru ca puterea Crucii să-i ajute pe împăraţii care îşi pun nădejdea în ea…

Este remarcabil că multe dintre aceste cîntări au fost scrise de Sfinţi Părinţi care au pătimit crunt de pe urma împăraţilor iconoclaşti, dar ei nu şi-au curmat rugăciunile pentru ei, crezînd cu tărie că acestor răi împăraţi le vor urma şi împăraţi binecredincioşi.

Nici grecii ortodocşi, nici slavii din sud nu au schimbat aceste rugăciuni, chiar şi atunci cînd s-au aflat sub stăpînirea turcilor sau a altor stăpîniri străine, şi chiar dacă acestea erau de altă credinţă.

…cînd înălţăm rugăciuni pentru împăraţi, nu ne rugăm doar pentru împăraţii de acum, ci şi pentru viitorii împăraţi dreptslăvitori, căci, după tîlcuirea Sfîntului Ioan Gură de Aur, suveranii ortodocşi vor deţine puterea pînă la venirea lui Antihrist, îngrădind răspîndirea răului. Iată de ce Biserica Ortodoxă nu încetează să se roage: „biruinţă binecredincioşilor împăraţi asupra celor potrivnici dăruieşte”. Aceste cuvinte se găsesc în rugăciunea Sfintei Cruci, care se foloseşte deosebit de des, fiind tropar, adică un fel de imn al zilelor Sfintei Cruci…” (Sursa: Sfântul Ioan Maximovici – Predici și îndrumări duhovnicești, Ed. Sophia, București, 2006, pp. 211-215)

Ereticii serghianiști însă au modificat troparul Sfintei Cruci în forma actuală, modernistă, tocmai pentru a șterge din conștiința poporului orice urmă despre ultima formă de stăpînire binecuvîntată de Biserică, și anume Monarhia Ortodoxă. Serghianiștii sunt cei ce mărturisesc că orice stăpînire (indiferent care e aceasta: monarhia, democrația, anarhia, dictatura lui Antihrist) este de la Dumnezeu, un fals grosolan al interpretării Sfintelor Scripturi. Serghianiștii sunt cei ce au pregătit poporul pentru primirea lui Antihrist în persoană și a sistemului său.

În Rusia Sovietică troparul a fost modificat după 1917, în Basarabia acesta a fost introdus odată cu ocuparea militară a ei de către URSS în 1944, iar în România s-a trecut definitiv la troparul serghianist după 1947.

Așa zic Sfinții Părinți despre cei ce primesc inovații:
Sf. Ioan Gură de Aur – ”…dacă ar binevesti și măcar ceva neînsemnat de ar schimba din cele binevestite de noi, anatema să fie.”
Sfinții Părinți de la Sinoadele V, VI, VII Ecumenice – ”dăm anatemei pe cei ce adaugă sau scot ceva din Biserică”, ”Dacă cineva nesocotește orice predanie bisericească scrisă sau nescrisă, să fie anatema”

Citiți mai multe la:

Troparul necenzurat al Sfintei Cruci

Învățătura Sfinților Părinți despre stăpînire

Sfinții (antiserghianiști) ai catacombelor Rusiei – descarcă cartea pdf

Print Friendly, PDF & Email

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here