Episcopul Petru de Ungheni și mărturisirile „antiecumeniste” ale arhiereilor din Patriarhia Moscovei

0
1756

Întâi de toate vrem să indicăm aici, pentru evitarea oricăror confuzii, faptul că acest articol este o părere personală a autorului pe care el a hotărât să o facă cunoscută prin intermediul unui articol. Cauza acestui articol constă în sincera indignare a unui simplu creștin față de mulțimea minciunilor parvenite din căldicimea[1] celor ce at rebui să se grijească de Turma lui Hristos, care în loc să o pască în Duh și Adevăr pe calea mântuirii o conduc spre pierzanie și prin intermediul feluritelor minciuni încercă să slujească la doi stăpâni odată (Matei 6, 24). Căci cu adevărat acești păruți păstori și pretinși părinți umplând măsura răutăților au ajuns să dea fiilor lor pietre în loc de pâine (Şi care tată dintre voi, dacă îi va cere fiul pâine, oare, îi va da piatră? (Lc. 11,11)) și în loc de pace – tulburare.

Scrisoarea celor opt mănăstiri către episcopul Petru de Ungheni și reacția lui

Acum trei ani, în contextul mișcării de nepomenire a ierarhilor ecumeniști, în spațiul informațional din Rep. Moldova a apărut o scrisoare a opt mănăstiri aflate sub oblăduirea episcopului Petru de Ungheni și Nisporeni, prin care obștile cereau episcopului lor, sub amenințarea opririi pomenirii lui, condamnarea ereziei ecumenismului în toate manifestările lui. Atunci redacția noastră a relatat acest eveniment după cum urmează:

Pe data de 31 martie 2016, 8 egumeni şi egumene din cuprinsul episcopiei de Ungheni și Nisporeni (Mitropolia Moldovei, Patriarhia Moscovei) au depus o adresare din numele obştilor acestor mănăstiri către episcopul locului, PS Petru. Este vorba de mănăstirile Hârjauca, Veveriţa, Hârbovăţ, Hâncu, Vărzăreşti, Frumoasa, Sf. Mc. Gheorghe (Ungheni) şi Sf. Vv. Ştefan cel Mare şi Sfânt (Nisporeni).

În adresare obştile monahale îşi exprimă protestul faţă de textele proiectelor de documente pentru Sfântul şi Marele Sinod şi, în special, faţă de adoptarea acestor texte de către Soborul Arhieresc al BORu şi cer condamnarea pan-ereziei ecumenismului şi a celor ce o susţin. Dacă până pe 4 aprilie curent ierarhia nu va lua o asemenea poziţie, egumenii declară că vor aplica îngrădirea canonică de întrerupere a pomenirii ierarhiei la sfintele slujbe, aplicând canonul 15 de la Sinodul I-II de la Constantinopol.[2]

Drept reacție la acest text, la doar o zi diferență, pe situl eparhiei de Ungheni și Nisporeni a apărut răspunsul episcopului Petru către cele opt mănăstiri. În cadrul acestui răspuns episcopul Petru arată aceeași durere și îngrijorare ca și turma păstorită de el. Durere exprimată prin dezacordul deplin față de eresul ecumenismului și manifestările lui:

Vă confirm că sunt împotriva ereziei ecumenismului cu toate manifestările sale şi mărturisesc că textele documentelor pentru Soborul Panortodox în forma lor actuală sunt inadmisibile şi necesită să fie revizuite în duhul patristic şi al tradiţiei bisericeşti în vederea condamnării ecumenismului, iar dacă acest Sinod nu va condamna ecumenismul şi „Consilul Mondial al Bisericilor” ci din contra, îl va lăuda, consider că nu trebuie (ca Biserica Autocefală) să participăm la un astfel de Sobor…

Si pe plan local, sunt pentru retragerea din aşa numitul Consiliul Mondial al Bisericilor şi folosirea unei terminologii strict teologice şi bisericeşti precum şi condamnarea oricărui alt document ecumenist din cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse.[3]

În acel moment răspunsul a episcopului Petru a fost o adevărată rază de lumină pentru creștinii ortodocși din Moldova, o scânteie de nădejde în faptul că în Bisrica Rusă există încă episcopi care râvnesc la Cuvântul Adevărului mai mult decât la plăcerile vremelnice ale acestei lumi, și care cu adevărat grijesc de turma lui Hristos ca niște păstori adevărați, iar nu ca unii năimiți (Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le risipeşte. Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. (In. 10, 12-13)).

În cele din urmă cele opt mănăstiri au hotărât să nu întrerupă pomenirea episcopului Petru, care lucru a fost expus chiar în răspunsul episcopului:

În urma întîlnirii cu stareţii şi stareţele de mănăstiri din cuprinsul episcopiei, s-a hotărît de a pomeni în continuare ierarhia Bisericii, iar ca protest faţă de prevederile din textele documentelor pentru Soborul panortodox, până la acesta, se binecuvinteaza stare de rugăciune pe întreg cuprinsul episcopiei.[4]

Astăzi, la distanța de trei ani de acele evenimente putem afirma fără pic de îndoială că direcția doctrinară a Patriahiei Moscovei nu a suferit schimbari, căci acele învățături ecumeniste întărite de ”soborul” din Creta au fost și sunt în continuare parte integră a viziunii Patriarhiei Moscovei, fiind foarte pe larg asumată și lucrătoare.

De remarcat este faptul că episcopul Petru pe parcursul a trei ani după evenimentele pomenite mai sus nu a mai ieșit public cu afirmații antiecumeniste, nemaivorbind de vreo acțiune sau faptă ce ar confirma credința lui, căci cunoscut este că credinţa, dacă nu are fapte, e moartă în ea însăşi (Iac. 2, 17). [Dacă totuși cineva din cititori cunoaște careva informații care ar arăta contrariul, redacția noastră solicită ca aceste informații să fie făcute publice. Dacă le vom primi, le putem face publice chiar pe pagina noastră n.r.]

Episcopul Petru și Patriarhul Chiril

De fapt lucrurile descrise mai sus sunt deja cunoscute de către creștini. Lipsa oricărei atitudini proactive și dorinței de a stăvili lucrarea făredelegii din partea clerului și a episcopatului Patriarhiei Moscovei este o stare de fapt a lucrurilor, dacă nu chiar o credință care stă la temelia acestei structuri. Indignarea autorului a pornit de la știrea plasată chiar pe site-ul eparhiei de Ungheni și Nisporeni care ne informează despre participarea PS Petru la evenimentele oficiale ce au avut ca scop sărbătorirea a zece ani de la înscăunarea episcopului Chiril Gundeaev în scaunul patriarhal. Site-ul eparhiei relatează evenimentul dat în felul următor:

Joi, 31 ianuarie 2019, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni  a luat parte la festivitățile prilejuite de aniversarea  a 10 ani de la întronizarea Preafericitului KIRIL în calitate de Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii.

La festivitate au participat Președintele Federației Ruse, Vladimir PUTIN, reprezentanți ai conducerii de vîrf a Federației Ruse, Președintele Republicii Moldova, Igor DODON ierarhi și clerici ai Bisericii Ortodoxe Ruse, Soborul Ierarhilor Bisericii Ortodoxe din Moldova în frunte cu Întăistătătorul, Înaltpreasfințitul Mitropolit VLADIMIR, și numeroși oaspeți din străinătate. Evenimentul festiv a avut loc în Palatul de Stat din Kremlin.[5]

Iar în alt articol de pe aceiași pagină se vorbește despre participarea episcopului Petru la ”Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie prilejuită de cea de a X-a aniversare de la întronizarea Preafericitului Patriarh KIRIL în calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse[6].

De remarcat este faptul că la festivitățile cu privire la sărbătorirea a 10 ani de la intronizarea patriarhului Chiril au participat și persoane emerite precum secretarul general al Consiliului mondial a bisericilor – Olav Fykse Tveit[7] sau președintele centrului de Conducere a musulmanilor din Caucaz, Haji Allahshükür Hummat Pashazade[8]. Acestea sunt relatate pe site-ul oficial al patriarhiei și preluate și pe pagina noastră. Evident pe site-ul eparhiei de Ungheni și Nisporeni aceste informații nu se găsesc, dar problema nu constă în acest fapt (a prezenței persoanelor de alte credințe la prăznuirea unei aniversări de la înscăunarea unui patriarh), ci în faptul pe cine anume episcopul Petru l-a fericit cu prezența sa la acest eveniment – pe patriarhul Chiril.

Nu știu din ce motiv episcopul Petru, cel ce formal este împotriva eresului ecumenist, a socotit drept necesar și vrednic de laudă faptul de a lua parte la prăznuirea înscăunării unui eretic și părinte a ereziei și a co-liturghisi cu acesta. Căci cel din urmă, spre deosebire de cel dintâi, din fapte și-a demonstrat credința sa ca un ecumenist înrăit și dușman a toate cele sfinte. Cele pe care episcopul Petru doar prin cuvinte le numește rele, Chiril le consideră folositoare și le-a întărit în Patriarhia Moscovei prin cuvinte, documente și fapte.

Credem că e de prisos a aduce aici cele ce ar demonstra faptul că așa numitul patriarh Chiril este un eretic și urâtor al dreptei credințe. Acestea se pot afla și din multe alte surse (spre exemplu chiar din mesajul lui către secretarul general al Consiliului mondial a bisericilor – Olav Fykse Tveit, care a venit să serbeze împreună cu episcopul Petru zece ani de slujire a celor necurate de către Chiril în Patriarhia Moscovei). Scopul nostru este să aducem la cunoștința celor ce încă mai cred în așa numită rezistență ascunsă a unor episcopi față de eresul ecumenist că acest lucru este o minciună.

Nădejdea strâmbă a unor ortodocși

Scriind cele de mai sus nu am vrut să insultăm pe cineva ci doar să arătăm cât de netemeinică este nădejdea unor ortodocși în episcopii ce ca și cum ar condamna eresul ecumenist dar în același timp continuă să-l practice cu dăruire. Cât de năprasnică și urâtă este această nădejde căci aşa zice Domnul:Blestemat fie omul care se încrede în om şi îşi face sprijin din trup omenesc şi a cărui inimă se depărtează de Domnul. Acela va fi ca ierburile pustiului şi nu va vedea când va veni binele, ci va locui în locurile arse ale pustiului, în pământ neroditor şi nelocuit” (Ieremia 17,5-6)

Deci așa sunt cei nepricepuți, căci punând nădejdea în episcopii mincinoși, încredințați fiind că aceștia nu urmează Adevărului (dacă tot au ajuns să scrie acele opt mănăstiri către acest episcop cu intenția de a opri pomenirea lui, drept exemplu), vor locui în locurile arse ale pustiului, în pământ neroditor şi nelocuit (Ieremia 17,6).

Dar și având acestea drept mărturie, nu vrem a ne face judecători peste cei ce au o astfel de nădejde. Judecător este numai Domnul. Dar știm cu tărie că nouă conștiința nu ne permite să-i urmăm pe astfel de episcopi, pentru că spune și iubitorul de Dumnezeu părintele nostru Maxim (cel prăznuit Duminica trecută): „Nimic nu este mai puternic decât conştiinţa care te mustră și nimic nu este mai încurajator decât conştiinţa împăcată”. Așadar scopul nostru în acest articol este de a trezi conștiința unor oameni ce au o astfel de nădejde strâmbă, ca pe unii frați ai noștri. Dar dacă ei tot consideră în continuare că o astfel de nădejde are dreptul să existe, îi îndemnăm cel puțin să-i adreseze episcopului Petru nedumeririle lor prin scrisori sau prin viu grai, ca de la aceste cuvinte și nedumeriri nici conștiința lui să nu adoarmă, nici ei să nu-și facă iluzii și speranțe deșarte.


Nota: La câteva zile după publicarea articolului am primit de pe adresa de email a eparhiei de Ungheni și Nisporeni un mesaj cu link-ul la ”răspunsul episcopului Petru către cele 8 mănăstiri”.  Prin urmare documentul poate fi totuși găsit pe o pagină  dublată a eparhiei cu o alta adresă decât cea indicată inițial. Acum documentul poate fi găsit aici:

 http://sitevechi.episcopia-ungheni.md/index.php/main/article/10601/ro

Din acest motiv redacția sit-ului a eliminat din articol aliniatul cu informația că documentul nu mai poate fi găsit pe site-ul eparhiei. Iniția acest aliniat arăta în felul următor:

”Mai mult decât atât, chiar răspunsul episcopului Petru, care afirma acele lucruri împotriva ecumenismului și credința lui ortodoxa, la o vreme după aceea a dispărut de pe pagina oficială a eparhiei de Ungheni și Nisporeni și poate fi găsită doar pe unele resurse ce au preluat știrea îmbucurătoare, dar deja fără vreo sursă!”

Cu toate acestea considerăm că prin această eliminare mesajul articolului nostru nu are de suferit. Mai mult de atât, faptul că am primit reacții din partea eparhiei fără alte obiecții la conținutul articolului nostru, arată faptul că episcopul Petru este conștient de cele scrise aici.

Nădăjduim dar la o reacție mai substanțială și ortodoxă atât din partea episcopului Petru cât și din partea celor opt mănăstiri.


[1] Astfel, fiindcă eşti căldicel – nici fierbinte, nici rece – am să te vărs din gura Mea (Apoc. 3,16)

[2] http://lumea-ortodoxa.ro/8-manastiri-din-rep-moldova-declara-ca-vor-intrerupe-pomenirea-patriarhului-si-episcopului-locului-daca-nu-se-va-lua-atitudine-de-osandire-textelor-pentru-sfantul-si-marele-sinod/

[3] http://lumea-ortodoxa.ro/sunt-impotriva-ereziei-ecumenismului-cu-toate-manifestarile-sale-raspunsul-ps-petru-la-declaratia-celor-8-manastiri-din-eparhia-sa/

[4] Ibidem.

[5] http://episcopia-ungheni.md/ro/uncategorized/31809/

[6] http://episcopia-ungheni.md/ro/uncategorized/preasfintitul-petru-episcop-de-ungheni-si-nisporeni-a-participat-la-festivitatile-prilejuite-de-cea-de-a-x-a-aniversare-de-la-intronizarea-preafericitului-patriarh-kiril/

[7] http://lumea-ortodoxa.ro/patriarhul-chiril-s-a-intalnit-azi-cu-secretarul-general-al-consiliului-mondial-a-bisericilor-olav-fykse-tveit-biserica-norvegiei/

[8] http://lumea-ortodoxa.ro/patriarhul-chiril-am-facut-multe-pentru-dezvoltarea-relatiilor-dintre-biserica-ortodoxa-rusa-si-a-societatea-islamica/

Print Friendly, PDF & Email

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here